Hyundai H100 Bus 1993-2004 2500cc TD 80ps 1993-2000