Όροι Εγγύησης

Όλα μας τα είδη καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από την εγγύηση ,τους όρους και το χρόνο που δίνει το εκάστοτε εργοστάσιο κατασκευής τους  και τα οποία δεν δεσμεύουν σε καμία περίπτωση την εταιρία μας. Σε κάθε περίπτωση ο αντικειμενικός μας σκοπός είναι η άμεση , σωστή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη μας .Η απόδειξη αγοράς και η άθικτη συσκευασία είναι απαραίτητη.  Όλα μας τα είδη ελέγχονται πριν από την αποστολή τους για τυχόν ζημιές .

Στην περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα κατά το διάστημα της εγγύησης, επικοινωνήστε άμεσα με το κατάστημα μας εντός 5 ημερών

Η διαδικασία είναι,  επιστροφή του προϊόντος μέσα στην άθικτη συσκευασία του και

α) σε περίπτωση που η ζημιά είναι εμφανής, άμεση αντικατάσταση 

β) σε αντίθετη περίπτωση αποστολή στο προμηθευτή μας, αξιολόγηση και άμεση απάντηση προς εσάς.


Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά ζημίες που οφείλονται στο ίδιο το προϊόν μόνο, λόγω δυσλειτουργίας του, και όχι ζημιές που έχουν προκληθεί από εξωτερικό παράγων, ή λόγω κακής τοποθέτησης και συναρμολόγησης του, ή λόγω κακής χρήσης του,, ή λόγω χρήσης διαφορετικής από αυτό για τα οποίο έχει κατασκευαστεί (π.χ. αγωνιστική χρήση χωρίς να το ορίζουν οι προδιαγραφές του)

Η εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις ζημιών που έχουν προκληθεί κατά την μεταφορά των προϊόντων. Η μεταφορά γίνετε με αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή και διέπετε από τους όρους του εκάστοτε μεταφορέα.

* Τα εξής προϊόντα δεν καλύπτονται από εγγύηση:

  Λάμπες - Ηλεκτρονικά μέρη - Τακάκια - Δισκόπλακες

Σε οχήματα που φέρουν συστήματα υγραερίου , δεν ισχύει η εγγύηση για τα εξής ανταλλακτικά εξαρτήματα :

   Αντλίες Βενζίνης

   Πολλαπλασιαστές

   Μπουζί / Μπουζοκαλωδια

   Μετρητές Μάζας Αέρος (MAF)


Δεν φέρουμε ευθύνη για καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και παροχή σέρβις από τους αντιπροσώπους των εργοστασίων.


Επιστροφή χρηματικού ποσού

Επιστροφή χρημάτων γίνετε μόνο στη περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο προϊόν για αντικατάσταση.

Επιτρέπετε συμψηφισμός χρηματικού ποσού με άλλα προϊόντα.

Προσοχή! Κατά την αντικατάσταση του συμπιεστή του συστήματος κλιματισμού, πρέπει να έχει αντικατασταθεί το φίλτρο αφύγρανσης ( αποξηραντήρας) και το κύκλωμα να έχει πλυθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγύηση δεν ισχύει.

Προσοχή! Για την κάλυψη των προϊόντων από εγγύηση απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών από αδειοδοτημένο Συνεργείο αυτοκινήτων.

ΠροσοχήΗ χρήση αερίου στο αυτοκίνητο αναιρεί την εγγύηση στα προϊόντα όλου του συστήματος ανάφλεξης και παροχής καυσίμου.